een moment geduld...

Van Bekendelle tot Buskersbos

14 km of 18 km

Startpunt

Parkeerplaats TOP Berenschot's Watermolen
Wooldseweg 74
7108 AB Winterswijk Woold

coördinaten: N51.94660 E6.70629

Introductie

Tijdens deze wandeling maakt u kennis met twee prachtige natuurgebieden. U loopt over mooie bospaadjes en rustige landweggetjes van Bekendelle naar Buskersbos. Er tussenin liggen drie kleine landgoederen waar u over of langs wandelt, Keunenhuis, Kreil en Den Schooten. U kunt zien hoe het riviertje de Boven Slinge nog zijn eigen weg gaat en schitterend door het gebied meandert. Onderweg ziet u mooie boerderijen in het groen, dekzandruggen en coulisselandschap. Ook komt u langs twee prachtig gerestaureerde watermolens.

Praktische informatie

Dicht bij het startpunt wijzen bruine borden, met daarop aangegeven TOP Berenschot, u de weg naar de parkeerplaats.
Het startpunt is ook te bereiken vanaf NS station Winterswijk met RRReis Haltetaxi. U kiest dan halte Berenschot Winterswijk-Woold. Informatie vindt u op Haltetaxi RRReis.

Kijk voor informatie en openingstijden van het restaurant bij de watermolen op Berenschot's Watermolen.
Na 5km wandelt u langs Het Bloemenkabinet, een mooi rustpunt.
Circa 7km voor het einde van de tocht komt u bij Restaurant De Gulle Smid, een prachtige plek om even te pauzeren.
Even verderop ligt Restaurant Lev by Mike, ook een mooie pauzelocatie. Controleer voor vertrek de openingstijden van beide horecagelegenheden.

Het westelijk deel van deze route overlapt met de wandeling Bekendelle. Als u liever korter wilt wandelen, kies dan die route.

Bij nat weer kunnen er drassige stukjes in de route voorkomen. Zorg voor goed schoeisel. In het zomerseizoen is het gebruiken van een anti-muggenmiddel geen overbodige luxe.

Routebeschrijving

U verlaat de parkeerplaats en loopt naar links. Ga over de brug en langs het restaurant tot aan de voorrangsweg.

Berenschot’s Watermolen is al meer dan 100 jaar in het bezit van één familie. De eerste vier generaties Berenschot gebruikten de watermolen als maalderij voor veevoer. In 1987 heeft de laatste molenaar de productie stop gezet. Na een grondige verbouwing werd de watermolen in 1991 geopend als restaurant. Met steun van de provincie Gelderland heeft het waterschap begin 2016 de kademuren hersteld, de stuw geautomatiseerd, de brug vernieuwd en een vispassage aangelegd. Het versleten eikenhouten waterrad werd vervangen door een rad van tropisch hardhout. 

Steek voorzichtig over en wandel over het fietspad naar rechts. Neem de eerste afslag links, Harkelsweg. Volg deze rechtdoor tot de tweede kruising bij de boerderij; die is na ruim 900m. Neem rechtsaf het klompenpad. Het pad voert u langs de bosrand en langs glooiende akkers naar landgoed Het Keunenhuis. Na circa 600m gaat u weer rechts, een graspad. Links ziet u een haag en rechts een verscholen bankje. Het graspad komt uit bij de oprit van het Keunenhuis.

Het landgoed Keunenhuis is in 2012 verkocht aan Natuurmonumenten, die het perceel weer samengevoegd heeft met de Bekendelle. Het oude erf bestaat uit de scholtenboerderij, een schoppe (schuur), een daglonershuisje en een mooie waterput. Het huis is ‘van kop tot kont’ gerestaureerd en geschikt gemaakt als een culinaire proeftuin. U wandelt er vrij dicht langs, zodat u een fraai beeld van de mooie gebouwen krijgt.

Loop linksaf naar de kruising. Ga naar rechts. Bij de verharde weg neemt u het fietspad naar links. Volg dit tot net voorbij de flauwe bocht naar links. Steek na het laatste rood-witte schrikhek naar rechts over (let op) en loop het enigszins verscholen bospad in. Ga op de kruising in het bos rechtsaf en wandel tot de verharde weg. U slaat linksaf.

Let op: inkorters gaan in de bocht naar links rechtsaf het kleine paadje achter de afsluitbooom in. Op de Y-splitsing houdt u rechts en wandelt even verderop over de houten brug. Lees verder bij punt 4, de vierde zin: 'Volg het pad rechtdoor...'.

Volg de asfaltweg ruim 400m tot de kruising met een bospad. Wandel linksaf langs de afsluitboom het paadje in. Na een bocht naar links komt u bij een zandweg met fietspad. Ga rechtsaf en stap lekker door tot de kruising bij fietsknooppunt 27. Volg de zandweg naar rechts ruim 1km. U steekt het spoor over en wandelt naar de kruising.

Sla rechtsaf, Brinkeweg. Blijf deze asfaltweg rechtdoor volgen over een kruising en een spoorwegovergang tot het bordje met huisnr. 58 aan uw rechterhand.

Na de kruising ziet u aan uw linkerhand rustpunt Bloemenkabinet, een mooie pauzeplek.

Wandel naar links het bos in. Al snel ziet u aan uw rechterhand enkele stapels takken. Ga er langs en wandel bij de akkerrand rechtsaf het bospaadje in. Volg dit deels onduidelijke paadje door de bosrand, de akker blijft steeds aan uw linkerhand. Na ruim 200m komt u weer bij een versperring van takken. Volg het paadje naar links, ga bij de akker rechtsaf de dam over en direct weer rechts. U vervolgt het bospad en komt verderop langs een woonboerderij. 

Loop nog ruim 100m rechtdoor. Op de splitsing van paden loopt u schuin linksaf tussen de hekken door tot de driesprong. Sla linksaf en ga over de houten brug. Volg het pad rechtdoor, de afslag naar rechts negerend, tot de Y-splitsing. Neem de linkertak. Wanneer u aan uw linkerhand dicht bij de beek komt, buigt het pad naar rechts. Ga over het bruggetje met de ijzeren leuning en loop verder over het bospad, dat circa 40m voor het spoor met een bocht naar rechts afbuigt.

De Bekendelle is een ruig en beschermd moerassig bos met els, es, iep en eik. U vindt er de slanke sleutelbloem, de bosgeelster en de waterviolier. De Boven Slinge, die kronkelend door dit bos stroomt, heeft haar loop door de eeuwen heen regelmatig veranderd. De beek heeft in dit natuurreservaat lage, aangroeiende oevers in de binnenbochten en hoge, afkalvende oevers in de buitenbocht. Hierin graaft de prachtige ijsvogel haar nest.

Ga rechtsaf en neem het eerste pad naar links. Volg dit slingerende pad tot de kikkerpoel aan uw linkerhand en voor u een paaltje met rode kop. Wandel rechtdoor tot de viersprong. Loop naar rechts en ga verderop schuin linksaf over het bruggetje. Vervolg het pad tot voor de beek. Ga linksaf en loop dit pad uit. Aan uw rechterhand ziet u een stenen brug.

U wandelt naar links en neemt de derde afslag rechts, een graspad met fietspaadje. Volg dit slingerpad, verderop halfverhard, tot de tweede kruising. Kies rechtsaf en loop door tot de asfaltweg. Steek over en ga linksaf over het fietspad. U kruist de oprit naar de huisnrs.107-109 en neemt het eerste bospaadje rechtsaf over Landgoed Den Schooten. Loop dit uit. Ga naar links. U steekt Hijinkhoekweg over en wandelt rechtdoor over het paadje tot bij de watermolen. Ga over de brug en houd rechts.

Voor u ligt restaurant De Gulle Smid, een prima pauzeplek. Even verderop komt u bij restaurant Lev by Mike, ook een geschikte plek voor een hapje of drankje.

Na een tiental meters ziet u aan uw rechterhand het bordje 'Wandelgebied niet (brom)fietsen'. Ga hier rechtsaf. U passeert een hek en loopt tussen het water door naar het terrein van de voormalige Bleek in Winterswijk. Ter hoogte van de restanten van de bleektorens neemt u het pad naar links. Aan het eind bij 'het schilderij' wandelt u rechtsaf naar de parkeerplaats. Net voor restaurant Lev by Mike loopt u linksaf naar de T-splitsing. Wandel naar rechts. Ga op de kruising rechtdoor. Circa 120m na huisnr.10 bewandelt u rechtsaf het paadje tussen de weilanden door. Het pad stijgt. Op de T-splitsing gaat u links en loopt over de dijk. Blijf op de dijk, die verderop een haakse bocht naar links maakt, totdat u op de brede oprit naar een boerderij komt.

Circa 60m verder, net voor de verkeersweg, duikt u rechtsaf het Buskersbos in. Het paadje loopt tot de beek.

Het Buskersbos is een natuurgebied met loofbos. Het is onderdeel van het in 2005 door de overheid uitgeroepen Nationaal Landschap Winterswijk. De Boven Slinge meandert prachtig door dit bos en aan haar oevers zijn mispel, vogelkers en es te vinden. In het voorjaar ziet de bodem wit van de bosanemonen.

Wandel rechtsaf en blijf steeds het pad langs de Boven Slinge volgen. Na enige tijd verlaat u het bos en loopt rechtdoor tot de driesprong. Links ziet u een oude spoorbrug. Ga rechtdoor, verderop opnieuw langs het water, tot de T-splitsing. Ga linksaf over de brug. U kruist De Slingeweg. Na krap 300m ziet u rechts een bankje. Sla hier linksaf het bospad in en loop dit pad helemaal uit. Wandel rechtsaf over de zandweg met fietspad tot het eind. Ga linksaf, meteen rechts en na 40m links. Aan het begin van het bos aan uw rechterhand neemt u het eenmanspaadje schuin rechts. Aan het einde volgt u de verharde weg naar links. Neem de eerste weg rechts, Guldenweg. Al snel slaat u het eerste paadje rechts in. Op de splitsing houdt u links en wandelt dit fraaie paadje langs het beekje uit. Kies rechtsaf en loop naar de verharde weg. Volg het fietspad naar rechts tot de bushalte. Steek de weg naar links over en wandel langs het restaurant en over de brug terug naar de parkeerplaats, eindpunt van deze wandeling van De Mooiste Routes.  

Wij hopen dat u hebt genoten van deze tocht. Het plaatsen van een routereactie wordt zeer op prijs gesteld. Dat kan op mooisteroutes.nl bij de route die u gevolgd heeft. Klik op 'plaats een reactie' en vul de velden in.
Is er iets gewijzigd langs de route of is de tekst niet duidelijk, wilt u dat dan doorgeven? Klik op mooisteroutes.nl op contact en u ziet hoe dit kan.


Met dank aan de routemaker(s) Jan ter Haar en Willy ter Haar en aan de controleur(s) Patrick van Kempen.
© De Mooiste Routes. Nadruk verboden.

routekaart